Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Databaser / Database opdatering


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Eksempel på opdatering af information i database

<%@ Page Language="VB" debug="True" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">

  Sub cmdOpret_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim strConnection as String
    Dim strSQL as String
    Dim objConnection as OleDbConnection
    Dim objCommand as OleDbCommand
    strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
    objConnection = new OleDbConnection(strConnection)
    objConnection.Open()
    objCommand = new OleDbCommand()
    objCommand.Connection = objConnection
    objCommand.CommandText = "INSERT INTO tblAktiviteter(intProjektId, _ 
txtBeskrivelse) VALUES (1,@Beskrivelse)" objCommand.Parameters.Add("@Beskrivelse", OleDBType.Varchar).Value _
= txtAktiviteter.Text objCommand.ExecuteNonQuery() objConnection.Close End Sub </script> <html> <head> </head> <body> <form runat="server"> <p> Aktivitetsnavn <asp:TextBox id="txtAktiviteter" runat="server"></asp:TextBox> </p> <p> <asp:Button id="cmdOpret" onclick="cmdOpret_Click" runat="server" Text="Opret">
</asp:Button> </p> <!-- Insert content here --> </form> </body> </html>

Øvelse 8

 • Lav en simpel formular, der kan bruges til at oprette nye aktiviteter i aktivitetstabellen
 • Sørg for at den nye aktivitet bliver oprettet i databasen, når brugeren trykker på en knap
   
Spacer Spacer Spacer Spacer