Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Databaser / Dropdown kontroller


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Eksempel på brug af data fra database til dropdownboks

Vi kan bruge databinding mod dropdownbokse, som vi har set det tidligere om andre kontroller. Nedenfor er der et simpelt eksempel, som du forhåbentlig kan bruge :-)

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as OledbConnection
  Dim objCommand as OledbCommand
  Dim objDataReader as OledbDataReader
  strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
  objConnection = New OledbConnection(strConnection)
  objConnection.Open
  strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter"
  objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
  drpData.DataTextField = "txtBeskrivelse"
  drpData.DataValueField = "intAktivitetsID"
  drpData.DataSource = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
  drpData.DataBind()
  drpData.Items.Insert(0, "-- Vælg aktivitet --")
 End Sub
</script>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form runat="server">
   <asp:DropDownList id="drpData" runat="server"></asp:DropDownList>
  </form>
 </body>
</html>

Indsæt element med både tekst og værdi:

        Dim StartElement As ListItem
        StartElement.Text = "-- Vælg kunde --"
        StartElement.Value = 0
        drpData.Items.Insert(0, StartElement)

Sørg for, at en bestemt værdi er valgt på forhånd:

        Dim ValgtElement As ListItem
        For Each ValgtElement In drpData.Items
            If ValgtElement.Value = "4" Then
                ValgtElement.Selected = True
            End If
        Next
        foreach (ListItem ValgtElement in drpData.Items)
{
            if (ValgtElement.Value == "4")
            {
ValgtElement.Selected = true;
}

        }

Øvelse 7A

 • Brug tabellen til at fylde drop-down boksen på stopuret -> Et eksempel


   
Spacer Spacer Spacer Spacer