Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Datakontroller / Simpel visning af data Tag dig ikke af dette flag - det er bare en besked til underviseren om, at der er undervisernote knyttet til ASP.NET I kursus, Datakontroller, Simpel visning af data


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


ADO.NET

Dialog med databaser fra ASP.NET foregår gennem ADO.NET. Læs mere i bogen side 403-479.

Det er ikke meningen, at vi her skal gå i dybden med ADO.NET og databaser, men vi kigger på et par små eksempler for at give en lille forsmag på muligheder mv. Nedenstående figur kan hjælpe lidt på forståelsen af det følgende:


Fra side 409 i bogen.
 • Managed Data Provider: Sørger for kommunikationen med databasen
 • Connection objekt: En kommunikationskanal til "Managed Data Provider"
 • Command objekt: Et redskab, der indeholder instruktioner til at håndtere data i databasen
 • Data Reader eller Data Set: Er steder, hvor vi kan holde informationer vi læser fra databasen eller som skal skrives til databasen
 • ASP.NET kontroller: Til visning af data - primært asp:datagrid

En eksempel database kan findes her

Etablering af forbindelse til database

Koden herunder viser, hvordan man åbner en Access database:

Vil man have en SQL sætning kørt mod databasen skal man igen bruge Connection objektet

Og vil man hvis man vil vise informationerne i databasen bruge f.eks. et datareader objekt

Endelig kan man binde informationerne til en kontrol og få dem vist på skærmen

Og koden til copy-paste

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as OledbConnection
  Dim objCommand as OledbCommand
  strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
  objConnection = New OledbConnection(strConnection)
  objConnection.Open
  strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter"
  objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
  dgData.DataSource = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
  dgData.DataBind()
 End Sub
</script>

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form runat="server">
   <p><asp:DataGrid id="dgData" runat="server"></asp:DataGrid></p>
  </form>
 </body>
</html>

Og koden i C#

<%@ Page Language="C#" debug="true" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<script runat="server">
    void Page_Load() {
        string strConnection;
        string strSQL;
        OleDbConnection objConnection;
        OleDbCommand objCommand;

        strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\\stopur.mdb";
        objConnection = new OleDbConnection(strConnection);
        objConnection.Open();
        strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter";
        objCommand = new OleDbCommand(strSQL, objConnection);
        dgData.DataSource = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
        dgData.DataBind();
    }
</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <form runat="server">
        <asp:DataGrid id="dgData" runat="server"></asp:DataGrid>
    </form>
</body>
</html>

Og endelig koden til en SQL server:

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as SqlConnection
  Dim objCommand as SqlCommand
  strConnection = "Persist Security Info=False;Integrated Security=SSPI;
database=StopUr;server=KURSUS33";
objConnection = New SqlConnection(strConnection) objConnection.Open strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter" objCommand = New SqlCommand(strSQL, objConnection) dgData.DataSource = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) dgData.DataBind() End Sub </script> <html> <head> </head> <body> <form runat="server"> <p><asp:DataGrid id="dgData" runat="server"></asp:DataGrid></p> </form> </body> </html>

SQL Connectionstring

strConnection = "Persist Security Info=False;Integrated Security=SSPI;database=StopUr;server=KURSUS33";

Se et eksempel


Kodeeksempel fra VS i VB.NET
   
Spacer Spacer Spacer Spacer