Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Genbrug af kode / Menu - et eksempel


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


En menu usercontrol

Et hurtigt eksempel skrevet sammen til at danne en usercontrol, der kan bruges som menu...

Eksemplet består af 3 elementer:

  1. Et xml-dokument, der indeholder indholdet til menuen
  2. Selve user kontrollen
  3. Og et eksempel på en side, der bruger user kontrollen

XML dokumentet

Det skal se sådan her ud:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Menu>
 <MenuItem Text="Kursusmaterialer" URL="http://www.kursusmaterialer.dk"/>
 <MenuItem Text="Item2" URL="URL2"/>
 <MenuItem Text="Item3" URL="URL3"/>
 <MenuItem Text="Item4" URL="URL4"/>
</Menu>

Usercontrollen

Har en html del og en code-behind fil:

<%@ Control Language="c#" AutoEventWireup="false" Codebehind="Menu.ascx.cs" Inherits="Udviklingcsharp.Menuscript.Menu"%>
<p><asp:Literal id="MenuContent" runat="server"></asp:Literal></p> 
protected System.Web.UI.WebControls.Literal MenuContent;


public string SelectedItem
{
 get {
  return (string)ViewState["SelectedItem"];
 }
 set {
  ViewState["SelectedItem"] = value;
 }
}


private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 XmlDocument MenuData = new XmlDocument();
 string strClass = "";
 MenuData.Load(Server.MapPath("menu.xml"));
 MenuContent.Text = "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%' border='0'><tr>";
 foreach (XmlNode MenuItem in MenuData.SelectSingleNode("/Menu").ChildNodes)
 {
  if (MenuItem.Attributes.GetNamedItem("Text").Value == this.SelectedItem)
   strClass = "Selected";
      else
   strClass = "NotSelected";
  MenuContent.Text += Server.HtmlDecode("<td class=&quot;"+strClass+"&quot; onclick=&quot;self.location='");
  MenuContent.Text += MenuItem.Attributes.GetNamedItem("URL").Value +Server.HtmlDecode("';&quot;>");
  MenuContent.Text += MenuItem.Attributes.GetNamedItem("Text").Value + "</td>";
 }
 MenuContent.Text += "</tr></table>";
}

Webform

<%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Udviklingcsharp.Menuscript._default" %>
<%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="Menu" Src="Menu.ascx" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
 <HEAD>
  <title>default</title>
 </HEAD>
 <body MS_POSITIONING="GridLayout">
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
   <uc1:Menu id="Menu1" runat="server" SelectedItem="Kursusmaterialer"></uc1:Menu>
  </form>
 </body>
</HTML>

   
Spacer Spacer Spacer Spacer