Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Programmeringsspog / VB eller C-sharp


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


De to programmeringssprog

Variable

VB.Net

   Dim Navn As String = "Peter Jensen"
   Dim Alder as Integer = 28
   Dim SejFyr As New Person("Kaj", "Petersen")

C#

   string Navn = "Peter Jensen";
   int Alder = 28;
   SejFyr = new Person("Kaj", Petersen");

Funktioner og procedurer

VB.Net

   Private Function FindRabat(Firma As String) as Dataset
   Public Sub OpdaterRabat(Firma As String, Rabat As Double)     
   
   Function FindRabat(Optional Firma As String = "Wrox") As Dataset
   
   Function ErAktiv() As Boolean
    'Noget kodet
    Return True
   End Function
   
   OpdaterRabat("Wronx", 5)

C#

   bool ErAktiv()
   {
    // Noget kode
    
    return true;
   }
   
   void OpdaterRabat(string Firma, double Rabat)
   {
    // Kode
    
    return;
   }

Løkker

VB.Net

   For counter = start To end [Step]
   
   Next counter
   
   
   While betingelse
   
   End While
   
   
   Do while | until betingelse
   
   Loop
   
   
   For Each element In samling
   
   Next

C#

   for (count = 0 ; count < ; count++)
   
   while (count<10)
   
   
   do
   
   while (count<19)
   
   foreach (control ctl in page.controls) 

Kontrolstrukturer

VB.Net

   If betingelse Then
noget kode
Else
mere kode
End if

C#

   if (betingelse)
{
noget kode
}
else
{
mere kode
}

 

Typekonvertering

VB.NET

   Dim strAlder As String
   Dim intAlder As Integer
   
   strAlder = "25"
   intAlder = cType(strAlder, Integer)
   
   intAlder = CInt(strAlder) 

C#

   intAlder = (int)strAlder;

   
Spacer Spacer Spacer Spacer