Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / ASP.NET og XML / XML - skrivning af XML


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


XML og ASP.NET - skrivning af XML

Det er stort set lige så simpelt at skrive til ændringer tilbage til filen - se nedenstående eksempel

VB.NET

<%@ Page Language="VB" debug="True"%>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<script runat="server">

 Dim objDataset as New Dataset()
 Sub Page_Load()
 If not page.ispostback then
  objDataSet.ReadXML(Server.MapPath("cd_catalog.xml"))
  
  dgData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
  dgData1.DataBind()
  ViewState("Dataset")=objDataset
  End if
 End sub
 
 Sub cmdOpret_Click(sender As Object, e As EventArgs)
 objDataset = ViewState("Dataset")
 Dim objTable As DataTable
 Dim objRow As DataRow
 objTable = objDataSet.Tables(0)
 'Ny række
 objRow = objTable.NewRow()
 objRow.Item("Title")="Thors"
 objTable.Rows.Add(objRow) 
 dgData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
 dgData1.DataBind() 
 
 objDataset.WriteXML(Server.MapPath("cd_catalog.xml"))
 End Sub

</script>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 <form runat="server">
  <asp:DataGrid id="dgData1" runat="server"></asp:DataGrid>
  <asp:Button id="cmdOpret" onclick="cmdOpret_Click" runat="server" 
  Text="Opret ny">
  </asp:Button>
 </form>
 </body>
</html>

C#.NET

private void cmdOpret_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   DataSet objDataset = new DataSet();
   objDataset = (DataSet)ViewState["Dataset"];
   DataTable objTable;
   DataRow objRow;
   objTable = objDataset.Tables[0];
   // Ny række
   objRow = objTable.NewRow();
   objRow["Title"]="Thors";
   objTable.Rows.Add(objRow);
   dgData1.DataSource = objDataset.Tables[0].DefaultView;
   dgData1.DataBind();
   objDataset.WriteXml(Server.MapPath("cd_catalog.xml"));
  }

Opgave 9

 • Prøv det...
 • Prøv at lave et administrationsmodul til cd kataloget
   
Spacer Spacer Spacer Spacer