Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / ASP.NET og XML / XML i datagrid Tag dig ikke af dette flag - det er bare en besked til underviseren om, at der er undervisernote knyttet til ASP.NET II kursus, ASP.NET og XML, XML i datagrid


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


XML og ASP.NET - simpel visning

Læs kapitel 11 i bogen - der står det meste, eller kapitel 5 i den gamle bog for en introduktion.

Dataset objektet har en række metoder der gør det dejligt at arbejde med XML i dataset - de er beskrevet nærmere på side 549 i bogen.

Nedenfor her har du et lille eksempel, der indlæser cd kataloget fra tidligere ind i et dataset og viser det i et datagrid

VB.NET

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
 If not page.ispostback then
  Dim objDataset as New Dataset()
  objDataSet.ReadXML(Server.MapPath("cd_catalog.xml"))
  dgData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
  dgData1.DataBind()
 End if
 End sub
</script>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 <form runat="server">
  <asp:DataGrid id="dgData1" runat="server"></asp:DataGrid>
 </form>
 </body>
</html>

C#

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   if (!IsPostBack)
   {
    DataSet objDataset = new DataSet();
    objDataset.ReadXml(Server.MapPath("cd_catalog.xml"));
    dgData1.DataSource = objDataset.Tables[0].DefaultView;
    dgData1.DataBind();
   }
  }

Øvelse

 • Prøv det
 • Sørg for fornuftig formatering
   
Spacer Spacer Spacer Spacer