Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Class / Andeby klassen i c-sharp


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Andeby klassen i C#

 

Først klassen

using System;
using System.Data;

namespace Udviklingcsharp.By
{
 public class By
 {
 public DataSet _by = new DataSet();
 
 public Andeby()
 {
  _by.ReadXml(@"c:\andeby.xml");
 }

 public DataSet Beboere
 {
  get { return _by;}
 }

 public DataRow Beboer
 {
  get { return _by.Tables[0].NewRow();}
  set {
  string strSelect = "ID='" + value["ID"] + "'";
  DataRow []objRows = _by.Tables[0].Select(strSelect);
  objRows[0].ItemArray = value.ItemArray;
  _by.WriteXml(@"c:\Andeby.xml");
  }
 }

 public bool Slet(string id)
 {
  string strSelect ="ID='" + id.ToString() + "'";
  DataRow []objRows = _by.Tables[0].Select(strSelect);
  objRows[0].Delete();
  _by.WriteXml(@"c:\Andeby.xml");
  return true;
 }
 }

Og så lidt kode, der bruger klassen

using Udviklingcsharp.By;
namespace Udviklingcsharp.Andeby
{
 public class UseAndeby : System.Web.UI.Page
 {
 protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid DataGrid1;
 protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList DropDownList1;
 
 public By Andeby = new By();

 private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  if (!IsPostBack)
  DataBind();
 }

 private void DataGrid1_UpdateCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
 {
  DataRow b = Andeby.Beboer;
  b["Fornavn"] = ((TextBox)e.Item.Cells[2].Controls[0]).Text;
  b["Efternavn"] = ((TextBox)e.Item.Cells[3].Controls[0]).Text;
  b["Telefon"] = ((TextBox)e.Item.Cells[4].Controls[0]).Text;
  b["Foedselsdato"] = ((TextBox)e.Item.Cells[5].Controls[0]).Text;
  b["ID"] = ((TextBox)e.Item.Cells[6].Controls[0]).Text;
  Andeby.Beboer = b;
  DataGrid1.EditItemIndex = -1;
  DataBind();
 }

 private void DataGrid1_EditCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
 {
  DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
  DataBind();
 } 

 private void DataGrid1_DeleteCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
 {
  Andeby.Slet((string)DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex]);
  DataBind();
 }

 private void DataGrid1_CancelCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
 {
  DataGrid1.EditItemIndex = -1;
  DataBind();
 }
 }
}

Og endelig lidt html, der bruger klassen til databind

<asp:DataGrid id=DataGrid1 runat="server" DataSource="<%# Andeby.Beboere %>" DataKeyField="ID">
<Columns>
<asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn>
<asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>
<asp:DropDownList id=DropDownList1 runat="server" DataSource="<%# Andeby.Beboere %>" DataTextField="Fornavn" DataValueField="ID">
</asp:DropDownList>

   
Spacer Spacer Spacer Spacer