Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Dataset og datagrid objektet / Hyperlinks i datagrid


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Hyperlinks i et datagrid

Ofte har man internet adresser liggende i sin database og man vil gerne tilbyde brugerne at klikke på disse links i det datagrid man viser informationerne i. Det kan også godt lade sig gøre, man skal skifte egenskaberne for den kolonne, hvor adresserne står i til "Template column" - i HTML koden kan man så indsætte koden for et hyperlink som vist her:

<asp:TemplateColumn HeaderText="URL">
  <ItemTemplate>
    <asp:HyperLink id="HyperLink1" runat="server" Target="_blank" NavigateUrl='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.url") %>'>
     HyperLink</asp:HyperLink>
  </ItemTemplate>
  <EditItemTemplate>
    <asp:TextBox runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.url") %>' ID="Textbox1">
    </asp:TextBox>
  </EditItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>

Øvelse

Prøv det!

   
Spacer Spacer Spacer Spacer