Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Dataset og datagrid objektet / Opret ny post Tag dig ikke af dette flag - det er bare en besked til underviseren om, at der er undervisernote knyttet til ASP.NET II kursus, Dataset og datagrid objektet, Opret ny post


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Opret ny post

At oprette en ny post er stort set lige så simpelt

  • Opret en knap/link der skal klikkes på når man vil have en ny række
  • Skriv den tilhørende kode

 

VB.NET

    Private Sub butNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butNew.Click
        Dim dsetAndeby As New DataSet
        dsetAndeby = GetDataset()
        Dim objTable As DataTable
        Dim objRow As DataRow
        objTable = dsetAndeby.Tables(0)
        'Ny række
        objRow = objTable.NewRow()
        'Find nyt ID nummer
Dim intID as Integer
        intID = dsetAndeby.Tables(0).Rows(dsetAndeby.Tables(0).Rows.Count - 1).Item("ID")
        intID += 1
        objRow.Item("ID") = intID
        objTable.Rows.Add(objRow)
        'Opdater data
        dsetAndeby.WriteXml(Server.MapPath("Andeby.xml"))
        'Sæt sæt rækken til redigerin
        Dim recordCount As Integer = dsetAndeby.Tables(0).Rows.Count
        If recordCount > 1 And dgridAndeby.AllowPaging Then
            recordCount -= 1
            dgridAndeby.CurrentPageIndex = recordCount \ dgridAndeby.PageSize
            dgridAndeby.EditItemIndex = recordCount Mod dgridAndeby.PageSize
        Else
            dgridAndeby.EditItemIndex = recordCount - 1
        End If
        DoDatabind()
    End Sub

C#

 private void ButNew_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   DataSet dsetAndeby = new DataSet();
   dsetAndeby = GetDataset();
   DataTable objTable;
   DataRow objRow;
   objTable = dsetAndeby.Tables[0];
   //Ny række
   objRow = objTable.NewRow();
   //Find nyt ID nummer
   int PersonID = Convert.ToInt16(dsetAndeby.Tables[0].Rows[dsetAndeby.Tables[0].Rows.Count - 1]["ID"]);
   PersonID += 1;
   objRow["ID"] = PersonID;
   objTable.Rows.Add(objRow);
   //Opdater data
   dsetAndeby.WriteXml(Server.MapPath("Andeby.xml"));
   //Sæt sæt rækken til redigering
   int recordCount = dsetAndeby.Tables[0].Rows.Count;
   if (recordCount > 1 && dgridAndeby.AllowPaging)
   {
    recordCount -= 1;
    dgridAndeby.CurrentPageIndex = (int)(recordCount / dgridAndeby.PageSize);
    dgridAndeby.EditItemIndex = recordCount % dgridAndeby.PageSize;
   }
   else
   {
    dgridAndeby.EditItemIndex = recordCount -1;
   }
            DoDatabind();
  }

Opgave

  • Test om det virker
  • Er det nødvendigt at hardcode kundenummeret?
   
Spacer Spacer Spacer Spacer