Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Dataset og datagrid objektet / Slet post Tag dig ikke af dette flag - det er bare en besked til underviseren om, at der er undervisernote knyttet til ASP.NET II kursus, Dataset og datagrid objektet, Slet post


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Slet post

Det at slette en post følger de andre metoder

  • indstil datagrid
  • sæt kommando på
  • skriv koden

 

VB.NET

    Private Sub dgridAndeby_DeleteCommand(ByVal ...
        Dim objRows() As DataRow
        Dim dsetAndeby As New DataSet
        Dim strSelect As String
        strSelect = "ID='" + CStr(dgridAndeby.DataKeys(e.Item.ItemIndex)) + "'"
        dsetAndeby = GetDataset()
        objRows = dsetAndeby.Tables(0).Select(strSelect)
        objRows(0).Delete()
        dsetAndeby.WriteXml(Server.MapPath("Andeby.xml"))
        dgridAndeby.EditItemIndex = -1
        DoDatabind()
    End Sub

C#

  private void DeleteRow(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
  {
   DataRow []objRows;
   DataSet dsetAndeby = DataSet();
   dsetAndeby = GetDataset();


   String strSelect = "ID='" + (string)dgridAndeby.DataKeys[e.Item.ItemIndex] + "'";
   objRows = dsetAndeby.Tables[0].Select(strSelect);
   objRows[0].Delete();
   dsetAndeby.WriteXml(Server.MapPath("Andeby.xml"));
   dgridAndeby.EditItemIndex = -1;
   DoDatabind();
  }

Opgave

   
Spacer Spacer Spacer Spacer