Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Et lille CMS / Pæn URL


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Pæne URL'er

Denne lille snut kode i global.aspx sørger for, at URL'erne bliver pæne:

    Sub Application_BeginRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        If File.Exists(Request.PhysicalPath) = False Then
            Dim strPath As String = Request.Path
            If strPath.IndexOf("/kursusmaterialer.dk") <> -1 Then
            End If
            Dim strOmraade, strEmne, strKursus
            If strPath.IndexOf("/", 1) > 0 Then
                strKursus = strPath.Substring(strPath.IndexOf("/") + 1, strPath.IndexOf("/", 1) - strPath.IndexOf("/") - 1)
                strPath = strPath.Substring(strPath.IndexOf("/", 1), strPath.Length - strPath.IndexOf("/", 1))
                If strPath.IndexOf("/", 2) > 0 Then
                    strOmraade = strPath.Substring(strPath.IndexOf("/") + 1, strPath.IndexOf("/", 1) - strPath.IndexOf("/") - 1)
                    strPath = strPath.Substring(strPath.IndexOf("/", 1), strPath.Length - strPath.IndexOf("/", 2))
                    If strPath.IndexOf(".") > 0 Then
                        strEmne = Server.UrlDecode(strPath.Substring(strPath.IndexOf("/") + 1, strPath.Length - strPath.IndexOf("/") - 6)) '.aspx skal væk!
                    End If
                End If
            End If
            Context.RewritePath("../../viskursus.aspx?kursus=" + Server.UrlEncode(strKursus.Replace("_", " ")) + "&Omraade=" + Server.UrlEncode(strOmraade.Replace("_", " ")) + "&emne=" + Server.UrlEncode(strEmne.Replace("_", " ")))
        End If
    End Sub

   
Spacer Spacer Spacer Spacer