Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Et lille CMS / Ret side


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Ret indhold

Her får du både kode og HTML - håber det er til at gennemskue...

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Indhold.LoadImagesFromDirectory(Server.MapPath("..\db\cmsdemo\billeder"))
        Indhold.ImagesFilePath = Server.MapPath("..\db\cmsdemo\billeder")
        Indhold.ImagesWebPath = "../db/cmsdemo/billeder"
        Dim test As String = Server.MapPath("db\cmsdemo\billeder")
        strEmne = Request.QueryString("Emne")
        strSide = Request.QueryString("Side")
        If Not Page.IsPostBack Then
            Dim objXMLDoc As New XmlDocument()
            objXMLDoc.Load(Server.MapPath("..\db\cmsdemo\website.xml"))
            Indhold.Text = objXMLDoc.SelectSingleNode("/Website/Emne[@Titel='" + strEmne + "']/ _
Side[@Titel='" + strSide + "']/Indhold").InnerText
        End If
    End Sub
    Private Sub cmdOpdater_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdOpdater.Click
        Dim objXMLDoc As New XmlDocument()
        objXMLDoc.Load(Server.MapPath("..\db\cmsdemo\website.xml"))
        objXMLDoc.SelectSingleNode("/Website/Emne[@Titel='" + strEmne + "']/Side[@Titel='" + strSide + "']/ _
Indhold").InnerText = Indhold.Text
        objXMLDoc.Save(Server.MapPath("..\db\cmsdemo\website.xml"))
        Response.Redirect("../visindhold.aspx?Emne=" + strEmne + "&Side=" + strSide)
    End Sub

 

<body>
  <form id="Form1" method="post" enctype="multipart/form-data" runat="server">
   <AU:HTMLTEXTBOX id="Indhold" runat="server" ShowThumbnailsPanel="true" PopupCssFile="../_css/styles.css"
    CssFile="../_css/styles.css" template="cut,copy,paste,separator,bold,italic,underline,separator,link,
insertimage,line,separator,orderedlist,unorderedlist,paragraph,fontcolor,highlight,separator,alignleft,aligncenter,
alignright,alignjustify;imageupload,separator,specialchars,table,separator,superscript,subscript,strikethrough,
separator,codecleaner" width="600" height="500" /><br>
   <asp:LinkButton id="cmdOpdater" runat="server">Opdater</asp:LinkButton>
  </form>
 </body>

   
Spacer Spacer Spacer Spacer