Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Et lille CMS / Vis side


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Vis side

Visning af en side kan håndteres som vist i koden nedenfor. Jeg har ikke vist HTML delen - den indeholder "kun" det grafiske layout og et <div id="content"> tag der angiver hvor man vil have indholdet fra XML dokumentet placeret:

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        strEmne = Request.QueryString("Emne")
        strSide = Request.QueryString("Side")
        If Not Page.IsPostBack Then
            Dim objXMLDoc As New XmlDocument()
            objXMLDoc.Load(Server.MapPath("db\cmsdemo\website.xml"))
            Dim objEmne, objNode As XmlNode
            indhold.InnerHtml = objXMLDoc.SelectSingleNode("/Website/Emne[@Titel='" + strEmne + "']/ _
Side[@Titel='" + strSide + "']/Indhold").InnerText
            ' Generering af topmenu
            Dim objElementer As XmlNodeList
            Dim node As XmlNode
            Dim strMenu As String = ""
            objElementer = objXMLDoc.GetElementsByTagName("Emne")
            For Each node In objElementer
                strMenu += "<a class='topmenu' href='visindhold.aspx?Emne=" + node.Attributes("Titel").Value
                strMenu += "&Side=" + node.FirstChild.Attributes("Titel").Value
                strMenu += "'>" + node.Attributes("Titel").Value + "</a>" + " | "
            Next
            menu.InnerHtml = strMenu.Substring(0, strMenu.Length - 3)
            ' Generering af submenu
            objElementer = objXMLDoc.SelectNodes("/Website/Emne[@Titel='" + strEmne + "']/Side")
            Dim strSubmenu As String = ""
            For Each node In objElementer
                strSubmenu += "<a class='submenu' href='visindhold.aspx?Emne=" + node.ParentNode.Attributes("Titel").Value
                strSubmenu += "&Side=" + node.Attributes("Titel").Value
                strSubmenu += "'>" + node.Attributes("Titel").Value + "</a><br/>"
            Next
            submenu.InnerHtml = strSubmenu
        End If
    End Sub

 


   
Spacer Spacer Spacer Spacer