Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Fejlsøgning / Fejlhaandtering


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Fejlhåndtering - try-catch

Vi har set Try-catch blokkene, men lad os lige slå syntaksen fast.

Try
 ' code block til run
[Catch [exception [As type]] [When expression]
 ' code to run if the exception generated matches 
 ' the exception and expression defined above
 [Exit try]
]
Catch [exception [As type]] [When expression]
 ' code to run if the exception generated matches 
 ' the exception and expression defined above
 [Exit try]
[Finally
 ' code that alway runs, whether or not an exception 
 ' was caught, unless Exit Try is calles
]
   try
   {
   }
   catch(Exception e)
   {
    lblError.Text = e.Message;
   }
   finally
   {
   }

Og så lige et lille eksempel:

Public Function GetFileContents(file As String) As String

 Dim contents As String
 
 Try
  Dim sr As New StreamReader(file)
  contents = sr.ReadToEnd()
  sr.Close
 
 Catch exArg As ArgumentException
  ' argument not supplied
  
 Catch exFNF As FileNotFoundException
  ' file was not found - handle error
 
 Finally
 
 End Try
Return contents End Function

   
Spacer Spacer Spacer Spacer