Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Optimering / Hvad kan man gøre


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Optimering

I appendix B i bogen kan I læse en række råd omkring optimering af ASP.NET applikationer. Jeg vil trække nogle af dem frem er

Hold styr på din ViewState

For stor ViewState vil gøre siden langsom. Hvis du vil se, hvor stor din ViewState er kan du bruge trace direktivet

<%@Page Trace="True" ... %>

Hvis du disable ViewState for en side kan du bruge direktivet

<%@Page EnableViewState="False"... %>

Eller hvis du vil undgå at en enkelt kontrol bruger ViewState kan du sætte egenskaben på kontrollen:

<ASP:Datagrid EnableViewState="False" ... />

Hold styr på din SessionState

Du skal kun bruge sessions hvor de faktisk er krævet af applikationen - slå dem fra på alle sider, der ikke kræver adgang til dem. Du kan også vælge at bruge read-only session hvis du ikke behøver at opdatere deres værdier.

For at disable sessions på side niveau bruges dette page direktiv

<%@Page EnableSessionState="False" ... %>

Hvis du vil gøre det for hele applikationen skal du skrive følgende i den config.web

<sessionState mode="off" />
<pages enableSessionState="false" ... />

Brug output chaching

Der skulle være rigtig meget at hente ved at bruge output cache. Man slår caching til med følgende direktiv:

<%@ OutputCache Duration="antal sekunder" Location="Any | Client | Downstream | Server | None"
VaryByControl="control-name" VaryByCustom="browser | custom-string"
VaryByHeader="headers" VaryByParam="parameter-name" %>

Du kan læse mere om caching på side 179- i bogen og side 713 i den gamle bog.

Brug kun server kontroller, hvor det er nødvendigt

Brug DataReader i stedet for DataSet

Brug SQL klasser til dataadgang

Vi har primært brugt OleDb klasser i forbindelse med adgang til databaser, men de tilsvarende SQL klasser er meget hurtigere, så dem bør man bruge - det forudsætter naturligvis bare, at det er en SQL database man skal kommunikere med

Sørg for at deklarere dine variable rigtigt

Dvs.

Dim intThis As Integer

I stedet for

Dim intThis

Du kan også bruge side direktivet Strict for at sikre at du husker det:

<%@Page Language="VB" Strict="True" ... %>

   
Spacer Spacer Spacer Spacer