Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Webservices / Etablering af en web-service


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Etablering af egen web-service

 

Visual Studio .NET

Når man vil oprette en web-service i VS.NET skal man højreklikke på projektet i "Solution Explorer", vælge "Add New Item..." og dernæst vælge Webservice i dialogen. Der bliver dernæst oprettet en fil med efternavnet asmx. Pastes nedenstående kode ind i filen

VB.NET

<WebMethod> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer 
Return a + b
End Function
 
<WebMethod> Public Function KilometerTilMiles(decKilometer as Decimal) as Decimal
Return decKilometer/1.61
End function <WebMethod> Public Function DuckTown() As DataSet Dim byen As New Andeby Return byen.Beboere End Function

C#

  [WebMethod]
  public integer Add(integer a, integer b)
  {
   return a + b;
  }
  
  [WebMethod]
  public decimal KilometerTilMiles(decimal decKilometer)
  {
   return decKilometer/1.61;
  }
  
  [WebMethod]
  public DataSet DuckTown()
  {
Andeby byen = Andeby(); return byen.Beboere;

  }

Når dette er lavet skal både asmx filen og projektets dll fil kopieres til serveren for at din web-service kører.

 


 

WebMatrix

Web-matrix har en fin mulighed for at oprette web-services - det er filer, der minder meget om vores "almindelige" filer - de hedder bare asmx til efternavn og har kun en kode del

Nedenfor her er der et lille simpelt eksempel på en web-service

<%@ WebService language="VB" class="Thors" %>

Imports System
Imports System.Web.Services
Imports System.Xml.Serialization

Public Class Thors

<WebMethod> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer 
Return a + b
End Function

<WebMethod> Public Function KilometerTilMiles(decKilometer as Decimal) as Decimal
Return decKilometer/1.61
End function
End Class

Opgave

  • Prøv at skrive din egen web-service
  • Hvis du åbner filen i en browser kan du teste, hvordan din service virker
   
Spacer Spacer Spacer Spacer