Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET III / Custom controls / Custom control projekt


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Custom control projekt

Man kan naturligvis lægge sin custom control inde i det aktuelle projekt, men det er ofte mere relevant at have kontrollerne liggende i et eksternt assembly, så man kan bruge dem i forskellige projekter. Vi etablerer derfor et selvstændigt projekt til vores custom controls - det gør man ved at vælge Web Control Library når man opretter et nyt projekt:

VS.NET klargør projektet og opretter den første custom control:

Koden ser sådan her ud:

using System;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.ComponentModel;
namespace Klassebibliotek
{
 /// <summary>
 /// Summary description for WebCustomControl1.
 /// </summary>
 [DefaultProperty("Text"),
  ToolboxData("<{0}:WebCustomControl1 runat=server></{0}:WebCustomControl1>")]
 public class WebCustomControl1 : System.Web.UI.WebControls.WebControl
 {
  private string text;
  [Bindable(true),
   Category("Appearance"),
   DefaultValue("")]
  public string Text
  {
   get
   {
    return text;
   }
   set
   {
    text = value;
   }
  }
  /// <summary>
  /// Render this control to the output parameter specified.
  /// </summary>
  /// <param name="output"> The HTML writer to write out to </param>
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)
  {
   output.Write(Text);
  }
 }
}

De enkelte elementers betydning fremgår af nedenstående tabel

 

KodedelNavnBeskrivelse
[DefaultProperty("Text"),
  ToolboxData("<{0}:WebCustomControl1 runat=server></{0}:WebCustomControl1>")]
Klasse attributterKlasse attributterne styrer, hvordan kontrollen opfører sig når den indsættes i VS.NET.
: System.Web.UI.WebControls.WebControl
Base classKontrollen nedarver metoder og egenskaber fra denne klasse
[Bindable(true),
   Category("Appearance"),
   DefaultValue("")]
Egenskabs attributterPå samme måde som klasse attributterne styrer egenskabs attributterne hvordan kontrollen opfører sig i VS.NET
public string Text
Egenskabs definitionEgenskabs definitionen bestemmer, hvad egenskaben gør ved run-time
protected override void Render(HtmlTextWriter output)
Render metodeRender metoden viser vores custom control.

 


   
Spacer Spacer Spacer Spacer