Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET III / Udrulning / Udrulning på flere servere


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Udrulning på flere servere

 

Flere processorer

Hvis web-serveren har flere processorer kan man i machine.config fortælle at ASP.NET skal udnytte dem alle eller nogle af dem:

<processModel 
  enable="true"
  timeout="Infinite"
  idleTimeout="Infinite"
  shutdownTimeout="0:00:05"
  requestLimit="Infinite"
  requestQueueLimit="5000"
  restartQueueLimit="10"
  memoryLimit="60"
  webGarden="false"
  cpuMask="0xffffffff"

  userName="machine"
  password="AutoGenerate"
  logLevel="Errors"
  clientConnectedCheck="0:00:05"
  comAuthenticationLevel="Connect"
  comImpersonationLevel="Impersonate"
  responseDeadlockInterval="00:03:00"
  maxWorkerThreads="20"
  maxIoThreads="20"
/>

Hvis man sætter webGarden til True vil ASP.NET kører på flere processorer og med cpuMask vil man kunne styre hvilke processorer der så bliver brugt. Det er en binær kode.

Når man kører på flere processorer skal man også være opmærksom på at håndtere applikations og session informationer korrekt - det kommer om lidt.

Flere servere

Når man har flere web-servere kan man etablere "load balancing" mellem dem, så de deles om belastningen, men når man kører med flere servere skal man også være opmærksom på at få placeret applikationss og session informationer korrekt.

Deling af applikations information

For at dele applikations information mellem flere processorer (web garden) eller flere web-servere (web farm) må man gemmen informationerne et sted der er tilgængelig for alle processerne - f.eks. i en XML fil, en database eller lign.

Deling af sessions informationer

ASP.NET tilbyder 2 metoder til at gemme sessions informationer i en web garden eller web farm

  • En "State server" på lokalnettet
  • En SQL database

 

State server:

Start med denne ændring i web.comfig

  <sessionState 
            mode="StateServer"
            stateConnectionString="tcpip=192.168.1.102:42"
            sqlConnectionString="data source=192.168.1.102;Trusted_Connection=yes"
            cookieless="false"
            timeout="20"
    />

Dernæst skal man køre aspnet_state.exe hjælpeprogrammet på den maskine der skal være state server. Programmet ligger i \Windows\Microsoft.NET\Framework\version\ mappen.

SQL server

Vil man i stedet bruge en SQL server rettes først web.config:

  <sessionState 
            mode="SQLServer"
            stateConnectionString="tcpip=192.168.1.102:42"
            sqlConnectionString="data source=192.168.1.102;user id=sa;password="
            cookieless="false"
            timeout="20"
    />

Kør dernæst InstallSqlState.sql utility på SQL serveren. Denne utility vil installere den SQL database der skal til for at dele sessions informationerne mellem de forskellige processer. InstallSqlState.sql ligger i mappen: \Windows\Microsoft.NET\Framework\version

 

 


   
Spacer Spacer Spacer Spacer