Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

Excel 97UK III / VLOOKUP / og HLOOKUP

VLOOKUP og HLOOKUP

Er to funktioner, der bruges til, at slå op i tabeller. Syntaksen til VLOOKUP er:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Lookup_value er den værdi der skal findes

Table_array er det område der indeholder de relevante informationer

col_index_num er nummeret på den kolonne i tabelmatrix der ønskes retur

Range_lookup (ikke krævet) - er en logisk værdi, der angiver, om VLOOKUP skal søge efter en præcis værdi eller en tilnærmet værdi. Hvis SAND eller udeladt, returneres en tilnærmet værdi. Det vil sige, at hvis der ikke findes en præcis værdi, returneres den næststørste værdi, der er mindre end opslagsværdi. Hvis FALSK, vil VLOOKUP søge efter en præcis værdi. Hvis der ikke findes en præcis værdi, returneres en fejlværdi

HLOOKUP har samme funktion bortset fra, at den slår op vandret i stedet for lodret.

 

=IF(ISERROR(VLOOKUP(B2;Debitorer!A2:E22;2;FALSE));
"Kunden findes ikke";VLOOKUP(B2;Debitorer!A2:E22;2;FALSE))

Opgave til VLOOKUP

Tilret dette regneark, så det kan bruges til at slå kundenumre, varenumre eller sælgernumre op i.

Sørg også for at der ikke kommer til at stå fejl, hvis brugeren skriver noget forkert - det kan du gøre enten med validering på det felt brugeren kan skrive i eller med en IF formel.

   
Spacer Spacer Spacer Spacer